Strona główna        Aktualności       

Complet

KONKURS na dzień św. Patryka

Tu jesteś:    Strona główna    /   
KONKURS na dzień św. Patryka
03.16.2021

 

Z okazji Dnia św. Patryka ogłaszamy na naszym profilu na Fb konkurs, w którym można wygrać jeden z dwóch kufli do piwa z nowym logo COMPLET FURNITURE. Należy zamieścić w komentarzu pod postem zdjęcie z wnętrzem, w którym będą widoczne meble, dodatki lub inne elementy wyposażenia wnętrz w kolorze zielonym.

 

Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy dwóch komentarzy, którzy otrzymają największą ilość pozytywnych reakcji/polubień przez innych użytkowników Facebooka.

 

Zdjęcie może przedstawiać własne pomieszczenie lub inne (prywatne lub publiczne) z elementami w kolorze zielonym, którym może być mebel, dodatek w pomieszczeniu lub stały element wyposażenia w kolorze zielonym. Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym regulaminie. 

 

 

Regulamin konkursu z okazji dnia św. Patryka 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Complet Chmielewscy sp. j. z siedzibą w Myślęcinie 4a, 62-260 Łubowo, NIP: 784-10-07-375.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https: www.facebook.com/meblecomplet (zwanej dalej “FanPage”).

 

§2 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone
  18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od godz. 6.00 w dniu 17 marca 2021 do godz. 22.00 w dniu 19 marca 2021. 
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 20 marca 2021 za pośrednictwem FanPage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

§3

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w dniach od 17 do 19 marca 2021 w komentarzu pod postem informującym o konkursie zdjęcia ukazującego fragment pomieszczenia z elementem w kolorze zielonym.
 2. Zdjęcie może przedstawiać: 

2.1  własne pomieszczenie lub inne, prywatne lub publiczne

2.2  element w kolorze zielonym w wybranym pomieszczeniu, którym może być: 

 • mebel w kolorze zielonym (np. mebel tapicerowany, mebel drewniany wolnostojący lub w zabudowie itp.)
 • dodatek w pomieszczeniu w kolorze zielonym (np. zasłona, poduszka, lampa, ozdoby dekoracyjne itp.)
 • stały element wyposażenia w kolorze zielonym (np. ściana, podłoga, płytki ceramiczne, armatura łazienkowa itp.). 
 1. Uczestnicy konkursu mogą umieścić jedno lub więcej zdjęć w komentarzach pod postem, o którym mowa w pkt.1. 
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy dwóch komentarzy, którzy otrzymają największą ilość pozytywnych reakcji/polubień (tj. „lubię to”, „super”, „trzymaj się” i/lub „wow”) przez innych użytkowników Facebooka. Zliczone zostaną wszystkie pozytywne reakcje udzielone do godz. 22.00 w dniu 19 marca. 
 3. W przypadku, jeśli więcej niż dwa komentarze będą miały tą samą największą ilość pozytywnych reakcji (wymienionych w pkt. 4) wówczas wybór zwycięzcy / zwycięzców odbędzie się poprzez ich losowanie.  
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

§4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 2 kufle do piwa z logo COMPLET FURNITURE o pojemności 450 ml - wysokość 150 mm;  średnica 80 mm. Kufle są wykonane z mlecznego szkła. 
 2. Nagrody do zwycięzców zostaną przesłane pocztą na wskazane adresy na koszt Organizatora.
 3. Adresy, na które zostaną przesłane nagrody należy podać nie później niż do dnia 31 marca 2021. Po tym terminie nagrody tracą ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagrody przepadają.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
  w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14  dni
  od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
  oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni.

 

§6 

Przetwarzanie danych osobowych.

 

Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

 1. administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Complet Chmielewscy sp. j. z siedzibą w Myślęcinie 4a, 62-260 Łubowo, NIP: 784-10-07-375
 2. dane osobowe uczestnika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych
  w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, opublikowania informacji o zwycięzcach, w sposób wskazany w § 4 Regulaminu, opublikowania nagrodzonych odpowiedzi, przyznania, wydania, odbioru nagrody
 3. odbiorcami danych osobowych uczestników nagrodzonych są użytkownicy profilu
  na facebooku
 4. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 5. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
 6. udostępnienie jego danych jest dobrowolne.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


wróc do spisu aktualności

KONTAKT Z NAMI


zadzwoń do nas:
+48 (61) 424 23 76

zadzwoń do nas:
+48 (61) 424 76 37
PLIKI DO POBRANIA
pobierz przydatne pliki,
najnowsze katalogi promocyjne Complet

AKTUALNOŚCI


Oferta Complet Furniture ponownie w Dubaju

👉Podczas trzech dni targowych odbyliśmy wiele spotkań, nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe, które mamy nadzieję, że zaowocują w przyszłości nowymi kontraktami

Data: 09.06.2022
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych
Strona główna       O nas      Kolekcja Mebli      WARUNKI WSPÓŁPRACY      KONKURSY      Kontakt      Polityka prywatności
Wybierz kolekcje naszych mebli
LOGO Complet furniture Complet furniture Gniezno
producent mebli tapicerowanych, sofy, kanapy, szeroka gama produktów, wysoka jakość, dostępna cena. Sklep on-line: www.sklepcomplet.com.pl