Strona główna        Aktualności       

Complet

Dofinansowanie unijne - Fundusze Europejskie

Tu jesteś:    Strona główna    /   

AKTUALNOŚCI


Oferta Complet Furniture ponownie w Dubaju

👉Podczas trzech dni targowych odbyliśmy wiele spotkań, nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe, które mamy nadzieję, że zaowocują w przyszłości nowymi kontraktami

Data: 09.06.2022

 


 Complet Chmielewscy spółka jawna realizuje projekt pn. „Poprawa zdolności produkcyjnej spółki w celu wejścia na nowy rynek zbytu”.

 

Jest on dofinansowany z programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców - programu Re_Open UK.

Wartość projektu: 30 254,59 EUR, stanowi 100% dofinansowania z Unii Europejskiej. Projekt realizowany w okresie 31 marca 2022 – 28 czerwca 2023.

Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków brexit w prowadzeniu działalności eksportowej spółki oraz zniwelowanie jego gospodarczych konsekwencji poprzez pozyskanie klientów z nowego rynku – Kanady.

Kanada, podobnie jak USA, są analogicznym rynkiem do UK pod względem wymagań oraz oczekiwań związanych z meblami. Wielka Brytania, USA i Kanada to aktualnie najwięksi poza-unijni odbiorcy polskich mebli, stąd wnioskodawca postanowił wypełnić „lukę” różnicy w obrotach pobrexitowych z UK i w tym celu podjął działania dt. pozyskania nowego rynku, jakim jest Kanada. Szansa wejścia na rynek kanadyjski polega na zoptymalizowaniu produkcji dla klientów z tego rynku oraz obniżeniu kosztów produkcji.

Aby skrócić czas produkcji oferowanych produktów, czyli zoptymalizować koszty produkcji mebli dedykowanych na rynek kanadyjski wnioskodawca zakupił dwie specjalistyczne maszyny stolarskie, które stanowią istotę niniejszego projektu. Zakup pilarki taśmowej oraz automatycznej pilarki wielotarczowej był warunkiem, aby móc pozyskać nowych klientów z Kanady. Drugim warunkiem wejścia na rynek kanadyjski było poddanie się audytowi etycznemu SMETA, którego celem był wpis na platformę SEDEX. Bez niego firma nie miałaby szansy zaprezentowania swojej oferty międzynarodowym sieciom sprzedażowym na rynku kanadyjskim.

Pozyskanie klientów z nowego rynku jest bezpośrednim i wyłącznym skutkiem obniżenia obrotów z dotychczasowymi klientami ze Zjednoczonego Królestwa, które zostały wywołane przez brexit.

 


 

Complet Chmielewscy spółka jawna realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja oferty COMPLET FURNITURE na rynkach państw Zatoki Perskiej”.

 

 

Complet Chmielewscy spółka jawna realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja oferty COMPLET FURNITURE na rynkach państw Zatoki Perskiej”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 
Wartość projektu to 450 500 zł., z czego 60% stanowi dofinansowanie unijne. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023.  
 
Projekt polega na dywersyfikacji marki produktowej COMPLET FURNITURE na rynkach państw Zatoki Perskiej, w efekcie czego ma zostać podjęta działalność eksportowa na tych rynkach. Celem projektu jest docelowo poprawa rentowności firmy poprzez wzrost marżowości sprzedawanych mebli marki premium. Dodatkowo efektem realizacji projektu ma być wzrost woluminu sprzedaży. Celem projektu ma być również umocnienie rozpoznawalności marki produktowej COMPLET FURNITURE poza granicami kraju.
 
Projekt zakłada realizację różnorodnych działań promocyjnych. Działania ujęte w projekcie są skierowane na rynki państw Zatoki Perskiej, a konkretnie na rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Wachlarz działań projektowych obejmuje wystąpienia targowe w obu w/w krajach oraz w Polsce podczas the Warsaw Home, organizację kilku wizyt studyjnych przyszłych kontrahentów, zlecenie usługi doradczej dt. rynku Arabii Saudyjskiej, przygotowanie nowych katalogów oraz serii filmów produktowych.
 
Warto zaznaczyć, że projekt złożony przez spółkę Complet Chmielewscy zajął wysokie, 2. miejsce listy rankingowej w ramach konkursu nr 6/2020 "Go to Brand" wśród 1117 projektów wybranych do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu z instytucją zarządzającą, czyli z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została podpisana w dniu 3 listopada 2020 roku. 

 

 

  

Complet Chmielewscy spółka jawna realizuje projekt pn. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie procesów operacyjnych w montowni stelaży meblowych marki produktowej Complet Furniture”.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Complet Chmielewscy spółka jawna realizuje projekt pn. „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie procesów operacyjnych w montowni stelaży meblowych marki produktowej Complet Furniture”.  Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Niniejszy projekt jest finansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. 
 
 
Wartość projektu to 300 000 zł., z czego 85% stanowi dofinansowanie unijne. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023.  
 
 
Projekt dotyczy zwiększenia potencjału beneficjenta poprzez poprawę innowacyjności przedsiębiorstwa polegającej na wprowadzeniu autorskiej technologii informatycznej w siedzibie beneficjenta. Innowacyjność procesowa dotyczy jednego z działów produkcyjnych spółki tj. montowni stelaży meblowych. W sytuacji zagrożenia COVID19 lub innych zagrożeń dział ten jest najbardziej narażony na ryzyko utraty płynności operacyjnej, co zagraża działalności całego przedsiębiorstwa.
 
Projekt polega na przygotowaniu i wdrożeniu jednej innowacji procesowej. Zostanie stworzone jedno autorskie oprogramowanie / aplikacja. Aplikacja będzie zawierać animację 3D / filmiki instruktażowe z opisanymi czynnościami. Zakłada się przygotowanie oprogramowania dla ok. 70 modeli mebli. Powstałe oprogramowanie zostanie zainstalowane dla 5 stanowisk pracy, na 5 komputerach klasy PC w przeciwpyłowym schowku z wyciągniętym resetem na obudowę i podłączonym monitorem o minimalnej wielkości 22 cale wraz z dedykowaną klawiaturą numeryczną. Oprogramowanie będzie stanowiło własność beneficjenta, będzie umieszczone na jego serwerze.
 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 

Katalog produktów Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych
Strona główna       O nas      Kolekcja Mebli      WARUNKI WSPÓŁPRACY      KONKURSY      Kontakt      Polityka prywatności
Wybierz kolekcje naszych mebli
LOGO Complet furniture Complet furniture Gniezno
producent mebli tapicerowanych, sofy, kanapy, szeroka gama produktów, wysoka jakość, dostępna cena. Sklep on-line: www.sklepcomplet.com.pl