Strona główna        Aktualności       

Complet

Dofinansowanie unijne - Fundusze Europejskie

AKTUALNOŚCI


Oferta Complet Furniture ponownie w Dubaju

👉Podczas trzech dni targowych odbyliśmy wiele spotkań, nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe, które mamy nadzieję, że zaowocują w przyszłości nowymi kontraktami

Data: 09.06.2022

 

 

Complet Chmielewscy spółka jawna realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja oferty COMPLET FURNITURE na rynkach państw Zatoki Perskiej”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wartość projektu to 450 500 zł., z czego 60% stanowi dofinansowanie unijne. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023.  

Projekt polega na dywersyfikacji marki produktowej COMPLET FURNITURE na rynkach państw Zatoki Perskiej, w efekcie czego ma zostać podjęta działalność eksportowa na tych rynkach. Celem projektu jest docelowo poprawa rentowności firmy poprzez wzrost marżowości sprzedawanych mebli marki premium. Dodatkowo efektem realizacji projektu ma być wzrost woluminu sprzedaży. Celem projektu ma być również umocnienie rozpoznawalności marki produktowej COMPLET FURNITURE poza granicami kraju.

Projekt zakłada realizację różnorodnych działań promocyjnych. Działania ujęte w projekcie są skierowane na rynki państw Zatoki Perskiej, a konkretnie na rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Wachlarz działań projektowych obejmuje wystąpienia targowe w obu w/w krajach oraz w Polsce podczas the Warsaw Home, organizację kilku wizyt studyjnych przyszłych kontrahentów, zlecenie usługi doradczej dt. rynku Arabii Saudyjskiej, przygotowanie nowych katalogów oraz serii filmów produktowych.

 

Warto zaznaczyć, że projekt złożony przez spółkę Complet Chmielewscy zajął wysokie, 2. miejsce listy rankingowej w ramach konkursu nr 6/2020 "Go to Brand" wśród 1117 projektów wybranych do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu z instytucją zarządzającą, czyli z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została podpisana w dniu 3 listopada 2020 roku. 

 

Katalog produktów Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją
Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych
Strona główna       O nas      Kolekcja Mebli      WARUNKI WSPÓŁPRACY      KONKURSY      Kontakt      Polityka prywatności
Wybierz kolekcje naszych mebli
LOGO Complet furniture Complet furniture Gniezno
producent mebli tapicerowanych, sofy, kanapy, szeroka gama produktów, wysoka jakość, dostępna cena. Sklep on-line: www.sklepcomplet.com.pl